Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
AnonymousBrunette
AnonymousBrunette
5512 d9a7 500
AnonymousBrunette
4858 8c46
Dance is my life
AnonymousBrunette
2823 4b41 500
AnonymousBrunette
Kobieta łatwiej przyzna, że nie ma racji, gdy ma rację, niż gdy jej nie ma.
— Marilyn Monroe
Reposted byzapomnijoregulach zapomnijoregulach
AnonymousBrunette
Kariera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przytulić w zimną noc.
— Marilyn Monroe
AnonymousBrunette
1803 3013
AnonymousBrunette
0495 6842
AnonymousBrunette
-Nie łatwo jest być odważnym- odparł Prosiaczek, lekko pociągając noskiem- kiedy jest się tylko bardzo małym zwierzaczkiem...
— Prosiaczek
AnonymousBrunette
9170 8a7f
Przy tobie czuje się bezpiecznie.
AnonymousBrunette
Przy poznawaniu nowych ludzi nie zapominaj o sobie, bo spotykając kogoś nowego sam stajesz się nowy. 
Reposted byahorazapomnijoregulach
AnonymousBrunette
5116 42bf 500
Smacznego <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl